Miten käytät tekoälyä yrityksissä
Blogi

Miten tekoälyä käytetään yrityksissä?

Suomessa vuoden 2023 lopulla tehdyssä pk-yrityksiin kohdistuneessa kyselyssä jopa 85% yrityksistä vastasi, etteivät he vielä ole tutustuneet tekoälyn tuomiin liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin, eivätkä yrittäjät siis varsinaisesti tiedä, miten tekoälyä käytetään. Samalla Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan jopa 97% niistä yrityksistä, jotka ovat tekoälypalveluita lähteneet testaamaan, aikovat investoida tekoälypalveluiden hyödyntämiseen lisää ja kokevat että palveluista on heille merkittävää hyötyä.

Keskustellessamme asiakkaidemme kanssa tekoälypalveluista, ilmenee selvästi, että Suomalaisia yrittäjiä tekoäly kyllä kiinnostaa. Konkreettiset esimerkit erilaisista käyttötapauksista ovat kuitenkin niitä, joita kaivataan lisää.

Tässä Blogissa näytämme lyhyiden videoiden avulla, miten tekoälyä käytetään!

Miten tekoälyä käytetään yrityksessä?

Useimmille yrittäjille on yllätys, että tekoälypalvelut kuuluvat jo nykyisiin Office -tilauksiin. Lisäinvestointeja ei tarvita vaan Microsoftin tekoälypalveluita voidaan lähteä hyödyntämään heti. Tekoälypalveluiden hyödyntämisessä on kuitenkin syytä ymmärtää perusajatus siitä, että Microsoftin tekoäly on loppukäyttäjän avustaja, ei koskaan korvaaja.

Tässä yksinkertaistettu esimerkki, kuinka toivottuun lopputulokseen päästään nopeammin hyödyntämällä Copilot tekoälyä:

Ilman tekoälyä luotu dokumentti: Tyhjä sivu – Luonnos – Viimeistely – Lähetys.

Copilot tekoälyn avulla luotu dokumentti: Luonnos – Viimeistely – Lähetys.

Palveluihin kirjautuminen ja ensimmäinen esimerkki:

Kirjautumalla sivustolle copilot.microsoft.com työpaikan tunnuksilla, pystyt käyttämään tekoälypalveluita.

Löydä tiedot PDF-sopimuksesta:

Kun kirjaudut työpaikan tunnuksilla Edge selaimeen, saat käyttöösi Copilot tekoälyavustajan. Voit kysyä tekoälyltä kysymyksiä liittyen yksittäisen PDF tiedostoon ja hakea siitä tietoja.

Luo runkoja erilaisiin tilanteisiin:

Hieman kärjistettynä tekoäly luo vastauksen annettujen lähdetietojen keskiarvon perusteella. Tässä esimerkissä näet kuinka tekoäly luo suunnitelman yrityksen yt-neuvotteluiden varalle. Koska internetissä on paljon lähdetietoa, osaa tekoäly muodostaa nopeasti varsin vakuuttavan rungon hankalan asian käsittelemiseksi.

Miten tekoälyä käytetään liiketoiminnan osana -kartoitus ja palveluiden jalkauttaminen

Mikäli haluat, me Jalo IT:llä autamme teitä mielellämme ottamaan tekoälyn tuottavuushyödyt käyttöönne.

Olemme tuotteistaneet kartoituskokonaisuuden, jonka avulla kykenemme tunnistamaan potentiaaliset käyttökohteet, arvioimaan liiketoiminnallisia vaikutuksia sekä arvioimaan teknologian kypsyystasoa. Tekoälypalveluiden hyödyntäminen tulee johtaa organisaatioon, tässä kirjoituksessamme kerromme liiketoiminnallisesta näkökulmasta liikkeellelähdössä.

Ota yhteyttä, katsotaan yhdessä soveltuuko palvelumme teille.

Kirjoittaja:

Ville Soikkola

Toimitusjohtaja

Ville on kokenut tietotyön tehostaja ja Microsoft-tuottavuustyökalujen osaaja.

Lue myös