Tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa

Tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa -kartoitus

Tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa: Tekoäly (AI) on tietokonejärjestelmä tai ohjelmisto, joka kykenee suorittamaan tehtäviä, jotka yleensä vaativat inhimillistä älykkyyttä. Tekoäly voi oppia, sopeutua ja suorittaa tehtäviä itsenäisesti.

Tekoälyn sovellusalueet ovat laajat ja kasvavat jatkuvasti. Tyypillisiä tehtäviä ovat esimerkiksi tiedon löytäminen, dokumenttien vedokset, kuvat ja luonnollisten kielten kääntäminen.

Liiketoiminnan kannalta tekoäly tarjoaa houkuttelevia mahdollisuuksia. Uusimpien tutkimusten mukaan tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa on uskomattoman tehokasta. Jopa 97% yrityksistä, jotka ovat perehtyneet tekoälyn hyödyntämiseen uskovat, että tekoäly auttaa heitä liiketoiminnallisesti. Hyödyntämiseen täytyy olla selkeä suunnitelma ja käyttöönoton ohjattua, muutoin liiketoiminnan hyödyt jäävät saavuttamatta.

Kartoituksemme avulla saat hyvän kokonaiskäsityksen siitä, kuinka tekoäly auttaa teitä teidän liiketoiminnassanne ja mistä tulee lähteä liikkeelle. Saat arvion tekoälyn tuomasta taloudellisesta vaikutuksesta lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sekä konkreettiset toimenpide-ehdotukset liikkeellelähdöstä.

Tekoäly Microsoft

Tekoälyn hyödyntämis-kartoituksen osa-alueet

Olemme jakaneet kartoituksen sisältämään viisi osa-aluetta.

  1. Nykytilanteen arviointi
  2. Yrityksen tekoälystrategia
  3. Datan hallinta
  4. Tietoturva
  5. Käyttökohteet ja taloudelliset vaikutukset

Tekoäly-kartoituksen toteutus

Kartoituksen tietopohja kerätään haastattelemalla. Haastateltavaksi tarvitaan asiakkaalta nykyisen tietotyö -ympäristön tunteva henkilö sekä johtotehtävissä työskentelevä henkilö, joka kykene arvioimaan yrityksen toimintaa ja tekemistä eri tiimeissä tai yksiköissä.

Vaikutuksia liiketoimintaan erilaisissa käyttötapauksissa arvioidaan keskustelun ja erilaisten väittämien kautta.

Haastattelun jälkeen kerättyä tietopohjaa vasten teemme analyysin tekoälyn hyödyntämisestä liiketoiminnassanne. Pyrimme tunnistamaan sekä matalalla roikkuvat hedelmät että mahdolliset isommat voitot pidemmällä aikavälillä, joita olisi syytä seurata tarkemmin teknologian kehittyessä.

Koostamme asiakkaalle loppuraportin, joka myös käydään asiakkaan kanssa läpi kartoituksen päätöspalaverissa.

Millainen on hyvä it-kumppani
Yritysläppäri omaksi vai leasingilla

Tyytyväisyys­takuu

Tekoälyn on jo sanottu olevan suurempi mullistus kuin internetin keksimisen. Toteuttamiemme kartoitusten myötä, myös me olemme vakuuttuneita. Paluuta entiseen ei ole.

Liiketoiminnalliset hyödyt ovat järisyttävät. Pienissäkin organisaatioissa olemme järjestään tunnistaneet kymmenien tuhansien eurojen välittömiä tehostusvaikutuksia. Pidemmällä tähtäimellä vaikutus on ollut vieläkin suurempi.

Tässä konkreettinen lainaus eräästä kartoituksestamme: ”Tekoälyn hyödyntämisen HR-palveluissa arvioitiin lykkäävän tulevaa rekrytointitarvetta eteenpäin.”

Kartoituksemme hinta on 1980e (alv 0%). Tarjoamme kartoituksellemme tyytyväisyystakuun. Mikäli käyttökohteita ei tunnistettaisi, kartoitusta ei saateta väkisin loppuun, eikä asiakkaalta veloiteta kesken jääneestä kartoituksesta mitään.

Mistä aloitetaan?

Varaa kanssamme 30min palaveri, kerromme mielellämme teille tekoälyn hyödyntämisestä lisää!

Näytämme kuinka useimpiin Microsoft 365 palveluihin jo kuuluvat Copilot -teknologiat toimivat ja kerromme kuinka Suomalaiset pk-yritykset ovat lähteneet näitä ominaisuuksia käyttämään.

Todennäköisesti voitte hyödyntää näitä toimintatapoja teillä vaikka heti. Samalla voimme keskustella, olisiko perusteellisemmasta liiketoiminnallisten hyötyjen kartoittamisesta ja liiketoiminnan tekoälystrategian luomisesta teille hyötyä.

Kiinnostuitko?

Lähetä meille viesti, otamme sinuun yhteyttä viimeistään seuraavana päivänä.

Yhteydenotto

Yhteydenotto

ehdot

Ehdot

Kunnioitamme tietojesi luottamuksellisuutta. Lomakkeen tietojen lähetys on suojattu ja annettuihin tietoihin on pääsy vain Jalo IT:n valtuuttamilla henkilöillä. Tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Tarkemman kuvauksen tietojen käsittelystä löydät sivumme äärimmäisestä alalaidasta (Tietosuojaseloste).