Tietoturva auditointi

Yrityksen tietoturvan kehityshankkeet tulee ehdottomasti aloittaa nykytilanteen selvittämisestä

Markkinoilla myytävät lukuisat tietoturvaratkaisut ovat usein varsin pistemäisiä: Ne suojaavat esimerkiksi mobiililaitteet tai toimistoverkon käytön. Tietoturva on kuitenkin yhtä vahva kun sen heikoin lenkki. Edes voimakkaista investoinneista tietoturvaan ei ole hyötyä, mikäli jokin perusasia ei ole kunnossa.

Olemme tuotteistaneet pk-yritysten tarkoituksiin kattavan tietoturva-auditoinnin, jonka lopputuloksena nykytilanne on hyvin tiedossa.

Paketoimamme tietoturva-auditoinnin oletus-sisältö

Vaihe 1

Aloitus

  • Sopimukset ja käytännön asiat, kuten hankkeen aikataulutus

Vaihe 2

Henkilökunnan jäsenten haastattelu

  • Haastattelu liittyen tietotyöskentelyyn ja tietoturvaan

Vaihe 3

Tekninen auditointi

  • Laitteiden ja ohjelmistojen tunnettujen tietoturva-aukkojen etsiminen koneellisella skannauksella.

Vaihe 4

Loppuraportin purku asiakkaan kanssa

  • Löydökset suomennettuna selkokielelle
  • Suositellut jatkotoimenpiteet

Tämä esimerkkisisältö
2690 €

alv 0%

Henkilökunnan haastattelu

Tuotteistetun tietoturva-auditointimme ensimmäisessä vaiheessa asiakkaan henkilökunnasta valitaan 2-4 henkilö tavanomaisia tietotyöläisiä. Haastatteluun ei tarvitse millään tavalla valmistautua etukäteen, vaan haastattelutilanteessa lähinnä käydään keskustelun kautta läpi millainen tietotyöskentelyn ympäristö on, millaisia laitteita ja järjestelmiä työpaikalla käytetään, miten niihin kirjaudutaan ja millaisia ongelmatilanteita työssä mahdollisesti kohdataan.

Tyypillisempiä löydöksiä vuonna 2021 olivat salasanojen hallintaan liittyvät ongelmat, mobiililaitteiden hallintaan liittyvät puutteet sekä tietoturvaohjeistuksen vanhentuminen tai puuttuminen kokonaan.

Tekninen auditointi (Penetraatiotestaus)

Teknisen auditoinnin osalta tuomme asiakkaan sisäverkkoon skannerin. Skanneri tunnistaa millaisia laitteita ja ohjelmistoja yhtiön sisäverkossa on käytössä sekä vertaa niiden versioita ja asetuksia tunnettuihin tietoturvaongelmiin ja oletus-asetuksiin. Tekninen skannaus on tehokas tapa tunnistaa tietoturvan teknisiä heikkouksia.

Ota yhteyttä!

Sinun tarvitsee vain täyttää yhteystietosi ja painaa lähetä.