Tekoäly liiketoiminnassa
Blogi

Mistä tekoälyn kanssa lähteä liikkeelle

Mistä aloittaa tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa?

Tekoälyn käyttöönotto liiketoiminnassa: Johtaminen, hallinnolliset näkökulmat ja hyödyt liiketoiminnassa.

Tekoälyn hyödyntämisestä työelämässä kerrotaan esimerkiksi tässä kirjoituksessa. Tutkijoiden ja asiantuntijoiden näkemys on aivan selvä. Tekoäly mullistaa työpaikat ja siihen kannattaa valmistautua jo nyt. Asiantuntijat ennustavat tekoälyn muuttavan lähes kaikkia ammattialoja. Mm. teknologiavaikuttaja Risto Linturin oman kokemuksen mukaan: ”Tuottavuusero on keskimäärin kaksinkertainen, koska osa asioista täytyy tarkistaa ja kirjoittaa itse. On myös juttuja, joissa olen tunnissa pystynyt tekemään asian, johon minulla muuten olisi mennyt kymmenen tuntia”.

Millainen vaikutus teidän liiketoimintaan olisi, mikäli kaikki hallinnolliset työt pystyttäisiin hoitamaan keskimäärin nykyistä puolet nopeammin?

Tähän kirjoitukseen olen pyrkinyt luomaan konkreettisen ehdotuksen mitä jokaisen yrittäjän pitäisi nyt tehdä:

1. Tehkää päätös Tekoälyn käyttöönotosta

Liiketoiminnan johdon on siis syytä tehdä strateginen päätös tekoälyn käyttöönotosta. Päätös vaikuttaa organisaation toimintaan, tehokkuuteen ja kilpailukykyyn. Tekoäly ei ole itsetarkoitus, vaan sen tulee tukea liiketoiminnan tavoitteita, niitä tavoitteita joita liiketoiminnalla on jo muutenkin. Johdon on selvitettävä vähintään itselleen, miten tekoäly voi parantaa prosesseja, lisätä tuottavuutta ja luoda arvoa asiakkaille.

Tekoälyn liiketoimintaan tuomat hyödyt ovat valtavia, niin suuria, että tekoälypalveluiden käyttöönotto on ehdottomasti syytä johtaa ylhäältä alaspäin. Päättäkää, että tekoälypalveluita aletaan teillä hyödyntämään, tekemistä ohjataan ja seurataan johdosta.

2. Potentiaalisten käyttökohteiden tunnistaminen

Organisaation on tunnistettava ne alueet, joilla tekoäly voi tuoda hyötyä. Tämä voi sisältää esimerkiksi:

  • Johtaminen: Tiedon etsiminen, dokumenttien, ohjeiden, sähköpostiviestien, ym. luominen tai kääntäminen toiselle kielelle ym.
  • Asiakaspalvelu: Chatbotit ja automatisoidut vastaukset voivat nopeuttaa asiakaspalvelua.
  • Tuotannon optimointi: Tekoäly voi ennustaa kysyntää, optimoida tuotantoprosesseja ja luoda raportteja.
  • Markkinointi ja myynti: Personoidut suositukset ja kohdennettu mainonta voi tehostavat markkinointia. Voit pyytää tekoälyä kirjoittamaan sisäisiä tiedotteita, somepostauksia, blogkirjoituksia tms. esimerkiksi viimeaikaisista onnistumisistanne.
  • Jne.

3. Painoarvojen tunnistus ja aikajanan rakentaminen

Reaaliteetit ja päämäärät on syytä pitää mielessä. Teknologia on uusinta uutta, eri päämiehet ovat julkaisseet sekä kuluttajille että yrityksille suunnattuja tekoälypalveluita valtavan määrän muutaman kuukauden aikana. Kun potentiaalisia käyttökohteita on tunnistettu, tulisi käyttökohteille tunnistaa painoarvo (Kuinka tärkeä tämä ominaisuus on meidän liiketoiminnalle) sekä arvioida ne aikajanalle.

Tätä kirjoittaessa (helmikuu 2024) vaikuttaa siltä että esimerkiksi yhteenvedot, käännökset, viestirungot, puheet, erilaiset toimialakatsaukset ym. toimivat varsin hyvin jo nyt. Näiden ominaisuuksien hyödyntämisen voisi asettaa aikajanalla lyhyelle aikavälille.

Microsoft on julkaissut erikseen maksullisen Copilot -lisenssin, jolla saadaan yrityksen oma data tekoälyn käytettäväksi. Tekoälyavustaja, joka tietää käytössäolevien sähköpostien, keskusteluiden, tiedostojen, kalentereiden, jne. sisällöt ulkoa, olisi ”turbo-ahdettu Google”, joka nopeuttaisi minkä tahansa tiedon löydettävyyttä organisaation sisältä niin merkittävästi, että usein jo yksin tästä syystä tekoälypalvelut kannattaisi ottaa käyttöön. Tuore teknologia ei kuitenkaan vielä osaa esimerkiksi suomea lainkaan. Suomen kieltä on lupailtu palveluun kesällä 2024 ja näin asettaisin tämän ominaisuuden keskipitkälle aikavälille organisaation omaan suunnitelmaan.

Edelleen pitkällä aikavälillä voidaan tunnistaa hyödynnettäväksi monimutkaisempia käyttötapauksia. Tekoäly voisi esimerkiksi analysoida taloushallinnon tietoja ja pitää huolen että hinnoittelunne on jatkuvasti oikealla tasolla.

4. Vastuut ja pelisäännöt

Tekoälyn käyttöönotto vaatii selkeitä vastuita ja pelisääntöjä. Kuka vastaa tekoälyratkaisuista, kenelle annetaan lupa käyttää työaikaa testaamiseen ja eri käyttötapausten validoimiseen? Entä miten lopulliset päätökset tehdään ja kuinka tunnistetut käyttökohdat jalkautuvat arkeen? Onko kuluttajapalvelut rajattava yrityskäytön ulkopuolelle kokonaan, yritystiedon suojaamiseksi?

Yhden säännön sanoisin olevan jopa vakio: Tekoäly ei saa tehdä itsenäisiä päätöksiä, eikä tekoälyn luomaan materiaaliin saa luottaa ilman että faktat tarkastetaan ihmisen toimesta. Vastuu laadusta ja tietojen oikeellisuudesta on aina ihmisellä, vaikka työtä avustaisi tekoälyavustaja.

Tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa -kartoitus

Mikäli haluat, me Jalo IT:llä autamme teitä mielellämme ottamaan tekoälyn tuottavuushyödyt käyttöönne.

Olemme tuotteistaneet kartoituskokonaisuuden, jonka avulla kykenemme tunnistamaan potentiaaliset käyttökohteet, arvioimaan liiketoiminnallisia vaikutuksia sekä arvioimaan teknologian kypsyystasoa.

Ota yhteyttä, katsotaan yhdessä soveltuuko palvelumme teille.

Kirjoittaja:

Ville Soikkola

Toimitusjohtaja

Ville on kokenut tietotyön tehostaja ja Microsoft-tuottavuustyökalujen osaaja.

Lue myös