Koulutukset yrityksille

Henkilöstön osaaminen

IT-hankkeissa on usein tarkoitus muuttaa tapaa, jolla organisaatiossa työskennellään. Pelkkä tekninen suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto ei vielä riitä siihen, että varsinainen hyöty uuden järjestelmän käyttöönotosta tavoitetaan.

Ikävimmillään palveluiden käyttöönotto on jopa sotkenut yritysten tietotyöskentelyn tapoja. Kun pelisäännöt puuttuvat, tiedostojen löytyminen vaikeutuu entisestään, tiedonhallinnan ja tietoturvan riskit kasvavat.  Liiketoiminnan hyöty jää saavuttamatta. It-koulutukset yrityksille ovat avain tämän ongelman ratkaisemiseksi.

 

Ylläoleva kuva havainnollistaa, kuinka liiketoiminnallinen hyöty saavutetaan, vasta kun uudet toimintatavat saadaan käyttöön.

Suosituimmat koulutuspakettimme:

Jotta koulutuspalveluiden ostaminen olisi vaivatonta ja kustannustehokasta, olemme tuotteistaneet suosituimmat it-koulutukset yrityksille kahteen valmiiseen koulutuspakettiin.

 

Microsoft 365 -Teams (2h)

Suurimmassa osassa pk-yrityksiä hyödynnetään vain pientä osaa yrityksille kuuluvista Microsoft 365 -palveluista. Usein tilanne on se että yrityksessä ei ole edes tiedostettu kaikkia pakettiin kuuluvia ominaisuuksia.

Suurin tuottavuushyöty on mitattavissa yhteistyöhön tarkoitetusta Microsoft Teams -työkalusta.

Koulutuspaketillamme varmistat koko henkilöstölle riittävän osaamisen ja jo hankittujen palveluiden hyödyntämiseen.

Koulutuksen sisältö valitaan asiakaskohtaisesti valmiista koulutusmoduuleista.

 

Sisältää:

 • Aloituspalaverin
 • Koulutuksen räätälöinti valmiista moduuleista
 • 2h koulutus henkilöstölle
 • Palautteen keräämisen
 • Päätösraportti
 

Hinta 795€ alv 0%

Tietoturvan tietoisku (2h)

Pk-yritysten käyttäjiin kohdistuu suuri määrä erilaisia tietoturvauhkia.

Juuri nyt uhkana on erilaiset petokset, joita toteutetaan erityisesti haittaohjelmien, sähköpostien ja puhelinsoittojen välityksellä.

Teknisten toimenpiteiden lisäksi, käyttäjien valveutuneisuus on avaintekijä vahinkojen ehkäisemisessä.

Useat organisaatiot eivät ole päivittäneet henkilöstön tietoturvaohjetta vuoden 2022 tasolle, jos sellainen on aikaisemmin lanseerattu.

 

Sisältää:

 • Aloituspalaveri 
 • Henkilöstön haastattelu 
 • Tietoturva ohjeen luominen tai päivittäminen
 • Koulutustilaisuuden 
 • Päätösraportin

 

Hinta 1490€ alv 0%

Jalkautukset

Mikäli tavoitteena on pysyvästi muuttaa tapaa, jolla organisaatiossa tehdään tietotyötä, yksittäisiä koulutuksia järkevämpi lähestymistapa on teknologian suunnitelmallinen ja tavoitteellinen jalkauttaminen.

Jalo IT luo ja toteuttaa tehdyn suunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa ja totettaa it-koulutukset yrityksille suunnitelman mukaisesti.

Jalkauttaminen otsikkotasolla pienemmissä organisaatioissa:

 1. Avainhenkilöiden kouluttaminen ja työvälineeseen tutustuminen
 2. Avainhenkilöiden työpaja, uusien työtapojen sopiminen
 3. Henkilöstön koulutukset
 4. Viestintä, muutosten seuraaminen ja tukeminen

Jalkauttaminen otsikkotasolla konsernit ja isot organisaatiot:

Suurempien organisaatioiden, tai konsernien jalkauttamisessa tulee huomioida lisäksi konsernitaso, sekä eri yksiköiden erilaiset toimintatavat. Usein konsernitason ohjeistuksen halutaan ohjaavan tietotyöskentelyä mahdollisimman yhdenmukaisesti samaan suuntaan. Yksikkökohtaisesti on kuitenkin usein tehtävä vielä yksikkökohtaista lisäsuunnittelua, jotta kaikki työtehtävät voidaan tehdä konsernin ohjeistuksen mukaisesti.

Konsernitason suunnittelu:

 1. Avainhenkilöiden kouluttaminen ja työvälineeseen tutustuminen
 2. Avainhenkilöiden työpaja, uusien työtapojen sopiminen ja tavoitteiden asettaminen
 3. Muut ohjeistukset, tietoturva, tietosuoja ja muutoshallinta
 4. Konsernin tiedotus ja koulutus-suunnitelma
 5. Tavoitteiden seuranta jalkautuksen aikana

 

Yksikkötason suunnittelu:

 1. Yksiköiden avainhenkilöiden kouluttaminen
 2. Yksiköiden avainhenkilöiden työpajat
 3. Yksikön käyttötuen koulutus (jos oma käyttötuki)
 4. Muutoksen ”valonkantajien” syventävät koulutukset
 5. Yksikkötason lanseeraus ja viestintä

Suuremmissa organisaatioissa tyypillisiä onnistumisen mittareita ovat olleet mm. lähetettyjen pikaviestien määrän seuraaminen, lähetettyjen sisäisten sähköpostiviestien määrä, käytetyn pilvitallennus kapasiteetin määrän seuraaminen tai erityisesti ennen korona-aikaa usein käytetty lyhytaikaisten sairaspoissaolojen vähentyminen.

Työvoimapoliittiset koulutukset

Jalo IT on toteuttanut työvoimapoliittisia koulutuksia yhteistyössä Opiframe Oy:n kanssa vuodesta 2018 lähtien. Työvoimapoliittisiin koulutuksiin on mahdollista hakea TE-palveluiden tukea.

Lue lisää käynnissä olevista rekrytoinnin koulutusohjelmista Opframen sivuilta tästä. Nämä ohjelmat soveltuvat yrityksille, jotka etsivät uusia IT-osaajia työsuhteeseen.

TäsmäKoulutukset soveltuvat organisaatioille, joissa yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu. TäsmäKoulutusten tarkoituksena on myös ehkäistä irtisanomisia ja lomautuksia.

Haluatko tietää lisää koulutuksistamme?

Sinun tarvii täyttää vain yhteystiedot ja painaa lähetä