Koulutukset oppilaitoksille

It-koulutukset oppilaitoksille

Jalo IT:n vahvuus tarjotuissa koulutuksissa on käytännönläheisyys. It-koulutukset oppilaitoksille on suunniteltu tilanteiden perusteella, joita kohtaamme todellisessa palvelutuotannossa. Kaikki kouluttajamme toimivat myös asiakasrajapinnassa it-palvelutuotannossa.

Tarjoamme oppilaitoksille hankittavaksi tuuraajia, kertaluontoisia asiantuntijaluentoja sekä lyhyitä luentosarjoja. Oppilaitoksille tarjoamamme sopimus on erittäin asiakasystävällinen: Sitoudumme osaltamme oppilaitoksille asetettuihin laatuvaatimuksiin, eikä sopimus sisällä oppilaitoksen puolelle velvollisuuksia, määräaikaa tai ostositoumuksia lainkaan. Sopimuksemme puitteissa tehdyt hankinnat ovat kertaluontoisia hankintoja, jotka täyttävät pienhankintojen ehdot.

Luennoitsijoidemme hinnat 89€/h – 115€/h alv 0%

 

Tämän päivän osaamista

Kehitys it-alalla on nopeampaa kuin koskaan. Sellainen tekninen toteutus, joka ei ollut 3-6kk sitten mahdollinen, voi hyvinkin olla tänään toteutuskelpoinen. Tämä ongelma on suuri erityisesti ammatillisessa it-koulutuksessa, jossa opiskelija valmistuu pahimmillaan vasta muutama vuosi kurssin päättymisen jälkeen.

ICT-alojen opettajat asetetaan hankalaan tilanteeseen. Työelämästä on hankala saada tietoa siitä millaista alalla työskentely oikeasti on: Mistä ict-alan työtehtävät koostuvat? Miten it-työn tekemistä johdetaan? Miten it-osaamista hallitaan? …ja lopulta, millaisia asioita tulisi nyt opettaa, jotta koulusta valmistuu ICT-alalle ammattilaisia. Samalla tekemistä ohjaa lukkoon lyöty opetus-suunnitelma, jonka puitteissa täytyy toimia.

Annamme oppilaitosten käyttöön (pseudonomisoitua) tietoa siitä, mistä asiantuntijoidemme työpäivät koostuvat. Tätä tietoa vasten opetussuunnitelmia voi konkreettisesti tuoda lähemmäksi käytäntöä.

Esimerkkejä luennoistamme:

Sähköisen asiointipalveluiden lainsäädäntö:

Yhden päivän mittainen kokonaisuus (5h). Jalo IT:n kouluttaja käyttää opppilaitoksen toimittamaa materiaalia.

 • Laki sähköisen viestinnän palveluista
 • Tietoturva verkkopalveluissa
 • Laki sähköisestä asioinnista
 • Henkilötietojen käsittely
 • Suunnittelun ja toteutuksen periaatteet
 • Tietosuoja

ICT- ja ohjelmistoalan toimintaympäristö:

Yhden päivän mittainen kokonaisuus (5h). Kaikki luennon materiaali Jalo IT:n toimittamana.

 • ICT-Alan toimintaympäristö 
 • ITIL -malli ja termistö
 • Tiketöinti ja työnohjausjärjestelmät
 • Katsaus suosituimpiin työnohjaus järjestelmiin
 • Työtehtävien luokittelu ja delegointi

It-koulutukset oppilaitoksille - koulutettavat aiheet

Olemme järjestäneet koulutuksia ja pitäneet luentoja mm. seuraavista aiheista.

Tuottavuus:

 • Excel, Word, PowerPoint ja Outlook
 • OneNote ja OneDrive
 • Microsoft Teams ja Sharepoint Online
 • Planner, Stream, Forms ja Bookings
 • Microsoft PowerAutomate ja PowerApps
 • Microsoft PowerBI

Tietoturva ja tietosuoja:

 • Tietoturva yrityksen henkilöstölle
 • Hallinnollinen tietoturva
 • Ohjelmiston tietoturva
 • Palvelimien tietoturva
 • Pilvipalveluiden tietoturva
 • Tekninen tietoturva
 • Tietosuoja ja EU GDPR
 • Verkon tietoturva

 

Pilvipalvelut:

 • Microsoft Azure
 • Amazon Web Services (AWS)
 • Google Cloud Platform (GCP)
 • Pilvipalvelut yrityskäytössä 
 • Microsoft 365 -moderni työasematuki
 • Microsoft 365 ylläpito
 • Privaattipilven luonti ja ylläpito
 • Siirtyminen pilvipalveluihin
 • DevOps

IT-Asiantuntijana toimiminen:

 • Hankinnat ja dokumentointi
 • IT-ala toimintaympäristönä
 • IT-englanti ja asiakaspalvelu
 • Laatu, kustannustehokkuus ja kestävä kehitys
 • MS Project projektienhallintaohjelmisto
 • Pienprojektien hallinta
 • Projektipäällikkönä toimiminen
 • Työtehtävien suunnittelu

IT-Infrastruktuuri:

 • Active Directory (AD)
 • F-Secure tietoturvaohjelmistojen hallinta
 • Kytkinverkot ja langattomat lähiverkot
 • Langattomat verkot ja WLAN-kontrollerit
 • Laitetekniikka ja oheislaitteet
 • Linux ja Unix perusteet
 • Palomuurit ja VPN-tekniikat
 • Palvelintekniikka ja palvelimen virtualisointi
 • PowerShell
 • Työaseien vakiointi ja päivitysten hallinta
 • Varmistukset ja vikasietoisuus
 • Tietoliikenteen perusteet
 • Verkkoliikenteen analysointi ja vianselvitys
 • Windows Server
 • Windows 10 ja Windows 11 

 

Ohjelmisto ja web-kehitys:

 • HTML ja CSS
 • JAvaScript ja XML/JSON
 • Node.js, Pyhton ja PHP
 • DevOps-toimintamalli ohjelmistokehitysksessä
 • Ohjelmiston määrittely, suunnittelu ja mallintaminen
 • Ohjelmiston testaus
 • Web-kehityksen tuotnaoprosessit
 • WordPress: Verkkosivuston luonti ja ylläpito
 • Hakukoneoptimointi ja -markkinointi
 • Matkkinointiautomaatio ja Google Analytics
 • Scrum: Ketterä projektinhallinta
 • Ohjelmiston tuoteomistajuus

Haluatko tietää lisää?

Sinun tarvitsee täyttää vain yhteystiedot ja painaa lähetä