Koulutukset oppilaitoksille

Oppilaitoskoulutukset

Jalo IT:n vahvuus tarjotuissa koulutuksissa on käytännönläheisyys. Tilanteet, joita koulutuksissa peilaamme perustuu todelliseen elämään, sillä kaikki kouluttajamme toimivat myös asiakasrajapinnassa palvelutuotannossa.

Tarjoamme oppilaitoksille hankittavaksi tuuraajia, kertaluontoisia asiantuntijaluentoja sekä lyhyitä luentosarjoja. Oppilaitoksille tarjoamamme sopimus on erittäin asiakasystävällinen: Sitoudumme osaltamme oppilaitoksille asetettuihin laatuvaatimuksiin, eikä sopimus sisällä velvollisuuksia, määräaikaa tai ostositoumuksia asiakkaan suuntaan lainkaan. Sopimuksemme puitteissa tehdyt hankinnat ovat kertaluontoisia hankintoja, jotka täyttävät pienhankintojen ehdot.

Luennoitsijoidemme hinnat 89€/h – 115€/h alv 0%


Tämän päivän osaamista

Kehitys it-alalla on nopeampaa kuin koskaan. Sellainen tekninen toteutus, joka ei ollut 3-6kk sitten mahdollinen, voi hyvinkin olla tänään toteutuskelpoinen. Tämä ongelma on suuri erityisesti ammatillisessa koulutuksessa, jossa opiskelija valmistuu pahimmillaan vasta muutama vuosi kurssin päättymisen jälkeen.

ICT-alojen opettajat asetetaan hankalaan tilanteeseen. Työelämästä on hankala saada tietoa siitä millaista alalla työskentely oikeasti on: Mistä työtehtävät koostuu? Miten työn tekemistä johdetaan? Miten osaamista hallitaan? …ja lopulta, millaisia asioita tulisi nyt opettaa, jotta koulusta valmistuu ICT alalle ammattilaisia. Samalla tekemistä ohjaa lukkoon lyöty opetus-suunnitelma, jonka puitteissa täytyy toimia.    

Annamme oppilaitosten käyttöön (pseudonomisoitua) tietoa siitä, mistä asiantuntijoidemme työpäivät koostuvat. Tätä tietoa vasten opetussuunnitelmia voi konkreettisesti tuoda lähemmäksi käytäntöä.

Esimerkkejä luennoistamme:

Sähköisen asiointipalveluiden lainsäädäntö:

Yhden päivän mittainen kokonaisuus (5h). Jalo IT:n kouluttaja käyttää opppilaitoksen toimittamaa materiaalia.

 • Laki sähköisen viestinnän palveluista
 • Tietoturva verkkopalveluissa
 • Laki sähköisestä asioinnista
 • Henkilötietojen käsittely
 • Suunnittelun ja toteutuksen periaatteet
 • Tietosuoja

ICT- ja ohjelmistoalan toimintaympäristö:

Yhden päivän mittainen kokonaisuus (5h). Kaikki luennon materiaali Jalo IT:n toimittamana.

 • ICT-Alan toimintaympäristö 
 • ITIL -malli ja termistö
 • Tiketöinti ja työnohjausjärjestelmät
 • Katsaus suosituimpiin työnohjaus järjestelmiin
 • Työtehtävien luokittelu ja delegointi

Koulutettavat aiheet

Olemme järjestäneet koulutuksia ja pitäneet luentoja mm. seuraavista aiheista

Tuottavuus:

 • Excel, Word, PowerPoint ja Outlook
 • OneNote ja OneDrive
 • Microsoft Teams ja Sharepoint Online
 • Planner, Stream, Forms ja Bookings
 • Microsoft PowerAutomate ja PowerApps
 • Microsoft PowerBI

Tietoturva ja tietosuoja:

 • Tietoturva yrityksen henkilöstölle
 • Hallinnollinen tietoturva
 • Ohjelmiston tietoturva
 • Palvelimien tietoturva
 • Pilvipalveluiden tietoturva
 • Tekninen tietoturva
 • Tietosuoja ja EU GDPR
 • Verkon tietoturva

 

Pilvipalvelut:

 • Microsoft Azure
 • Amazon Web Services (AWS)
 • Google Cloud Platform (GCP)
 • Pilvipalvelut yrityskäytössä 
 • Microsoft 365 -moderni työasematuki
 • Microsoft 365 ylläpito
 • Privaattipilven luonti ja ylläpito
 • Siirtyminen pilvipalveluihin
 • DevOps

IT-Asiantuntijana toimiminen:

 • Hankinnat ja dokumentointi
 • IT-ala toimintaympäristönä
 • IT-englanti ja asiakaspalvelu
 • Laatu, kustannustehokkuus ja kestävä kehitys
 • MS Project projektienhallintaohjelmisto
 • Pienprojektien hallinta
 • Projektipäällikkönä toimiminen
 • Työtehtävien suunnittelu

IT-Infrastruktuuri:

 • Active Directory (AD)
 • F-Secure tietoturvaohjelmistojen hallinta
 • Kytkinverkot ja langattomat lähiverkot
 • Langattomat verkot ja WLAN-kontrollerit
 • Laitetekniikka ja oheislaitteet
 • Linux ja Unix perusteet
 • Palomuurit ja VPN-tekniikat
 • Palvelintekniikka ja palvelimen virtualisointi
 • PowerShell
 • Työaseien vakiointi ja päivitysten hallinta
 • Varmistukset ja vikasietoisuus
 • Tietoliikenteen perusteet
 • Verkkoliikenteen analysointi ja vianselvitys
 • Windows Server
 • Windows 10 ja Windows 11 

 

Ohjelmisto ja web-kehitys:

 • HTML ja CSS
 • JAvaScript ja XML/JSON
 • Node.js, Pyhton ja PHP
 • DevOps-toimintamalli ohjelmistokehitysksessä
 • Ohjelmiston määrittely, suunnittelu ja mallintaminen
 • Ohjelmiston testaus
 • Web-kehityksen tuotnaoprosessit
 • WordPress: Verkkosivuston luonti ja ylläpito
 • Hakukoneoptimointi ja -markkinointi
 • Matkkinointiautomaatio ja Google Analytics
 • Scrum: Ketterä projektinhallinta
 • Ohjelmiston tuoteomistajuus

Haluatko tietää lisää?

Sinun tarvitsee täyttää vain yhteystiedot ja painaa lähetä