Tietosuojan tiekartta viikossa

Tuliko hoppu GDPR:n kanssa?

EU:n laajuinen GDPR-tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation) tuli voimaan toukokuussa 2016. Kahden vuoden siirtymäajan jälkeen lakia ruvetaan soveltamaan 25.5.2018 alkaen. Useassa PK-yrityksessä mietitään kuitenkin vielä yhä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Toimiiko yritys henkilörekisterin käsittelijänä vai ylläpitäjänä?
  • Mitä henkilötietoja yrityksessä kerätään ja miksi?
  • Muodostaako CRM-järjestelmässämme olevat asiakkaiden yhteyshenkilöiden tiedot henkilörekisterin? (kyllä)
  • Mitä kaikkea meidän tulisi tehdä, jotta käsittelisimme henkilötietoja GDPR:n mukaisesti?

Tietosuojan tiekartta viikossa

Jalo IT:n ”tietosuojan tiekartta” -projektilla pääset alkuun viikossa ilman isoa investointia.  Osana tietosuojan tiekarttaa kartoitamme seuraavat asiat:

  • Mitä henkilötietoja kerätään ja miksi
  • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät prosessit
  • Prosesseihin ja ohjeistuksiin tarvittavat muutokset
  • Avainhenkilöiden roolit henkilötietojen käsittelyssä

Arvioimme yrityksen kannalta ne asiat, jotka tietosuoja-asetuksessa ja uudessa tietosuojalaissa ovat yrityksen kannalta merkityksellisiä. Tältä pohjalta osaamme antaa projektin lopputuloksena ehdotuksemme tietosuojan tiekartaksi.

Selkeät askeleet ja järkevä tekeminen

Muuttuvan lainsäädännön noudattaminen edellyttää usein muutoksia prosesseihin, ohjeistuksiin, tietoturvan hallintaan ja asenteisiin.

”Tietosuojan tiekartta” -projekti vie arviolta asiakkaan omaa aikaa kolme tuntia ja maksaa 1200 € (Alv 0), jonka jälkeen asiakas on vapaa toteuttamaan tietosuojaan liittyvät kehityskohteet itse, Jalo IT:n kanssa tai valitsemansa kolmannen osapuolen kanssa.

Jätä meille sähköpostiosoitteesi, niin kerromme lisää!