Tietosuoja

Jalo IT Oy huolehtii asiakkaidensa tietosuojasta ja on sitoutunut suojamaan asiakkaiden yksityisyyttä. Tällä sivulla on kerrottu kuinka henkilötietojasi käytetään Jalo IT Oy:n asiakasrekisterissä.

Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi

Tallennamme CRM-järjestelmäämme tietoja asiakkaistamme ja muista kontakteistamme. Yhdessä nämä tiedot muodostavat asiakasrekisterimme. Käytämme asiakasrekisterin tietoja  myyntimme tukena. Keräämme seuraavia henkilötietoja: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Kaikki kerätyt tiedot liittyvät sinun organisaatiosi ja Jalo IT Oy:n väliseen suhteeseen.

Tietojen käyttö ja luovutus

Jalo IT Oy voi käyttää henkilötietojasi tärkeiden tietojen (esim. häiriötiedotteet) ja tarjousten lähettämiseksi, joiden uskomme kiinnostavan sinua. Tähän liittyen asiakasrekisteriä käsitellään myyntityötä tekevien henkilöiden toimesta. Olemme sitoutuneet suojelemaan tietojasi emmekä myy tai vuokraa tietojasi kolmansille osapuolille. Emme myöskään luovuta henkilötietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Asiakasrekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun CRM-tietokantaan, johon on pääsy Jalo IT:n valtuuttamilla henkilöillä. Rekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Jalo IT säilyttää rekisteriin kerättyjä henkilötietoja ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Pääasiallisesti henkilötietoja säilytetään enintään kolme (3) vuotta Jalo IT:n ja rekisteröidyn välisestä viimeisestä aktiivisesta tapahtumasta lukien. Kun tiedoille määritelty säilytysaika on kulunut umpeen, Jalo IT joko tuhoaa tai poistaa henkilötiedot tai muuntaa ne sellaiseen muotoon, ettei henkilö ole niistä enää tunnistettavissa. Tietojen tuhoamisen yhteydessä ei kuitenkaan poisteta mahdolliseen asiakassuhteeseen ja muuhun yhteistyöhön liittyviä sopimuksia eikä jo lähetettyjä viestejä. Markkinointia varten kerätyt tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun rekisteröity on peruuttanut antamansa suostumuksen. Tietojen tuhoamisessa ja poistamisessa noudatetaan turvallisia käytäntöjä. Jalo IT poistaa säännöllisesti sellaisia tietoja, jotka eivät enää ole tarpeellisia. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla.

Päivitykset ja käyttöoikeudet

Päivitämme tiedot CRM-järjestelmästämme ja tarkistamme niiden sisällön säännöllisesti, jotta voimme entistä paremmin palvella asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme. Tämä pitää sisällään myös ei-aktiivisten yhteystietojen poistamisen. Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai jos haluat, että ne poistetaan CRM-järjestelmästämme, lähetä pyyntö osoitteeseen: simo.leskinen@jaloit.fi. Voit myös pyytää edellä mainitusta osoitteesta henkilötietolain mukaisen rekisteriselosteen koskien asiakasrekisteriämme.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstään saada tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaiset tiedot häntä koskevista henkilötiedoista, joita rekisterinpitäjä käsittelee.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Tarvittaessa rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla rekisterinpitäjälle tätä koskevan lisäselvityksen.

Oikeus tietojen poistamiseen

Mikäli henkilötietoja ei tarvita tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettuun tarkoitukseen, rekisteröity on peruuttanut suostumuksen, johon tietojen käsittely on perustunut tai rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti, on rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua rekisteristä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa tarkemmin nimetyissä tapauksissa.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, on rekisteröidyllä oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle, joka tässä tapauksessa on ensisijaisesti tietosuojavaltuutetun toimisto.

Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, rekisteröityessäsi tai kun käytät Jalo IT Oy:n palveluja. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi, mutta voimme hakea tietoja myös julkisista lähteistä.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän päätelaitteelle, kun käyttäjä vierailee verkkosivulla. Jokaisella myöhemmällä vierailukerralla ne lähetetään takaisin verkkosivullemme tai toiselle verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen. Evästeiden avulla pystymme muun muassa tunnistamaan käyttäjän laitteen tämän palatessa sivulle, muistamaan käyttäjän mieltymykset ja valinnat, parantamaan käyttäjän käyttökokemusta sekä mukauttamaan mainoksiamme sivuillamme sekä muissa palveluissa. Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta käyttäjä voi myös halutessaan muuttaa selaimen asetuksia ja siten estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista. Käytämme internet-sivustollamme seuraavia evästeitä:
  • Google Analytics, jonka avulla seurataan anonyymeja kävijätietoja kuten käyntikertojen määrä, mistä hakukoneesta sivustolle on saavuttu sekä mitä hakusanoja on käytetty.
  • Leadfeeder, joka on Google Analyticsiin kytketty työkalu ja se käyttää verkkosivuston evästeitä. Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä, mikä yritys tai henkilö on vieraillut verkkosivuilla ja millä sivuilla hän on käynyt. Tämän tarkoituksena on analysoida verkkosivuston käyttöä. Lue lisätietoja Leadfeederin evästeistä tästä: https://www.leadfeeder.com/privacy/
  • Hubspot, jonka avulla kehitetään sivuston sisältöä. Evästeen avulla saadaan seurantatietoja lomakkeilla yhteystietonsa jättäneiden henkilöiden aktiviteeteista sivustolla, kuten esimerkiksi mitä sivustomme sivuja henkilö lukee.

Sitoutumisemme tietosuojaan

Jalo IT Oy pyrkii huolehtimaan tietojesi turvallisuudesta. Olemme ottaneet käyttöön kohtuullisia teknisiä ja hallinnollisia menetelmiä, jotta voimme suojata ja turvata verkossa asiakasrekisterintiedot. CRM-järjestelmä on suojattu ulkoiselta käytöltä. Vain myyntityötä tekevillä Jalo IT:n työntekijöillä on pääsy asiakasrekisterin tietoihin. Rekisteritietoja päivittävien ja käyttävien henkilöiden oikeudet käyttää ja käsitellä rekisteritietoja on määritelty yksilötasolla ja suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Ehtojen päivittäminen

Jalo IT  varaa oikeuden muokata tietosuojaehtoja aika ajoin. Sisältöä päivitetty 4.5.2020.

Yhteyshenkilömme tietosuoja-asioissa

Simo Leskinen Jalo IT Oy simo.leskinen@jaloit.fi 050 579 1967