Tietosuoja


Jalo IT Oy huolehtii asiakkaidensa tietosuojasta ja on sitoutunut suojamaan asiakkaiden yksityisyyttä. Tällä sivulla on kerrottu kuinka henkilötietojasi käytetään Jalo IT Oy:n asiakasrekisterissä.

Kerätyt tiedot

Tallennamme CRM-järjestelmäämme tietoja asiakkaistamme ja muista kontakteistamme. Yhdessä nämä tiedot muodosta asiakasrekisterimme. Käytämme asiakasrekisterin tietoja  myyntimme tukena. Keräämme seuraavia henkilötietoja: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Kaikki kerätyt tiedot liittyvät sinun organisaatiosi ja Jalo IT Oy:n väliseen suhteeseen.

Tietojen käyttö ja luovutus

Jalo IT Oy voi käyttää henkilötietojasi tärkeiden tietojen (esim. häiriötiedotteet) ja tarjousten lähettämiseksi, joiden uskomme kiinnostavan sinua. Tähän liittyen asiakasrekisteriä käsitellään myyntityötä tekevien henkilöiden toimesta.

Olemme sitoutuneet suojelemaan tietojasi emmekä myy tai vuokraa tietojasi kolmansille osapuolille. Emme myöskään luovuta henkilötietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 

Asiakasrekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuihin CRM-tietokantaan, johon on pääsy Jalo IT:n valtuuttamilla henkilöillä. Rekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.

 

Päivitykset ja käyttöoikeudet

Päivitämme CRM-järjestelmästämme ja tarkistamme niiden sisällön säännöllisesti, jotta voimme entistä paremmin palvella asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme. Tämä pitää sisällään myös ei-aktiivisten yhteystietojen poistamisen.

Jos haluat tarkistaa henkilötietosi tai jos haluat, että ne poistetaan CRM-järjestelmästämme, lähetä pyyntö osoitteeseen: simo.leskinen@jaloit.fi. Voit myös pyytää edellä mainitusta osoitteesta henkilötietolain mukaisen rekisteriselosteen koskien asiakasrekisteriämme.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstään saada tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaiset tiedot häntä koskevista henkilötiedoista, joita rekisterinpitäjä käsittelee.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Tarvittaessa rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla rekisterinpitäjälle tätä koskevan lisäselvityksen.

Oikeus tietojen poistamiseen

Mikäli henkilötietoja ei tarvita tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettuun tarkoitukseen, rekisteröity on peruuttanut suostumuksen, johon tietojen käsittely on perustunut, tai rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti, on rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua rekisteristä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa tarkemmin nimetyissä tapauksissa.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, on rekisteröidyllä oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle, joka tässä tapauksessa on ensisijaisesti tietosuojavaltuutetun toimisto.

 

Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, rekisteröityessäsi tai kun käytät Jalo IT Oy:n palveluja. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi, mutta voimme tietoja myös julkisista lähteistä.

Emme käytä internet-sivustollamme evästeitä ja vierailusi Jalo IT Oy:n sivuilla ei jätä meille jälkeä.

 

Sitoutumisemme tietosuojaan

Jalo IT Oy pyrkii huolehtimaan tietojesi turvallisuudesta. Olemme ottaneet käyttöön kohtuullisia teknisiä ja hallinnollisia menetelmiä, jotta voimme suojata ja turvata verkossa asiakasreisterintiedot.

CRM-järjestelmä on suojattu ulkoiselta käytöltä. Vain myyntityötä tekevillä Jalo IT:n työntekijöillä on pääsy asiakasrekisterin tietoihin. Rekisteritietoja päivittävien ja käyttävien henkilöiden oikeudet käyttää ja käsitellä rekisteritietoja on määritelty yksilötasolla ja suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

 

Ehtojen päivittäminen

Jalo IT  varaa oikeuden muokata tietosuojaehtoja aika ajoin.

 

Yhteyshenkilömme tietosuoja-asioissa

Simo Leskinen

Jalo IT Oy

simo.leskinen@jaloit.fi

050 579 1967