IT-koulutukset

Yrityksille

It-koulutukset yrityksille. Yritykset eivät varsinaisesti saa vielä mitään ottamalla käyttöönsä erilaisia ohjelmistoja tai ICT laitteita. Liiketoiminnallinen hyöty syntyy vasta, kun hankittuja järjestelmiä aletaan käyttämään.

Ohjelmistojen tehokkaan hyödyntämisen lisäksi, tietoturva ja tietosuoja -asiat ovat usein pk-yrityksissä jääneet kiusallisen vähälle huomiolle.

Olemme yrityskoulutuksiemme suunnittelussa kiinnittäneet erityisesti huomiota näihin asioihin.

Lue lisää koulutuspalveluistamme yrityksille tästä.

Oppilaitoksille

IT-koulutukset oppilaitoksille. Oppilaitoksille tarjoamamme sopimus on erittäin asiakasystävällinen: Sitoudumme osaltamme oppilaitoksille asetettuihin laatuvaatimuksiin, eikä sopimuksemme sisällä velvollisuuksia, määräaikaa tai ostositoumuksia asiakkaan suuntaan. Sopimuksemme puitteissa tehdyt hankinnat ovat kertaluontoisia hankintoja, jotka täyttävät pienhankintojen ehdot.

Jalo IT:n vahvuus oppilaitoskoulutuksissa on käytännönläheisyys. Tilanteet, joita koulutuksissa peilaamme perustuu todelliseen elämään, sillä kaikki kouluttajamme toimivat myös asiakasrajapinnassa palvelutuotannossa.

Lue lisää koulutuspalveluistamme oppilaitoksille tästä.