Cloud Security

Pilvipalveluiden tarjonnan nopea kasvu on yksi viimeaikojen näkyviä tietoteknisisiä ilmiöitä. Pilvi on alusta, johon yhä useampi sovellus ja tietojärjestelmä kehitetään suoraan. Tietoturvan kannalta tietämättömyys ja monimutkaisuus luovat haasteita yrityksissä. Tietoturvan hallinta pilviympäristössä edellyttää pilvipalveluihin kohdistuvien uhkakuvien tiedostamista sekä parhaiden, pilveen kohdistuvien, tietoturvakäytäntöjen omaksumista. Cloud Security -koulutus perustuu Cloud Security Alliance (CSA) Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) kurssin sisältöön.

Kesto

1 päivä

Tavoite

Kurssille osallistujat ymmärtävät erilaiset pilviarkkitehtuurit, pilvipalveluihin kohdistuvat tietoturvauhat ja tietävät yleisimpiä menetelmiä, joilla pilvipalveluiden tietoturvallisuutta voidaan lisätä.

Kohderyhmä

Pilveä hyödyntävät päälliköt, IT-asiantuntijat sekä ohjelmisto ja verkkosuunnittelijat

Sisältö

1. Pilvipalveluiden tietoturva ja käsitteet
2. IaaS – palvelimien ja verkon virtualisointi
3. IaaS – oman pilvipalvelun tietoturva
4. PaaS-palveluiden tietoturva
5. Moniasiakashallintaongelmat
6. Haitalliset sisäpiirin henkilöt
7. Tiedon hallinta ja turvaaminen
8. Käyttäjien oikeudet ja todennus
9. Pilvipalveluiden riskien hallinta

Hinta

  • 1 päivän koulutus asiakaan omissa tiloissa + koulutusmateriaali: 1900 € alv 0%
  • Pelkkä koulutusmateriaali: 750 € alv 0%

Tilaukset

myynti@jaloit.fi

050 579 1967